Saada päring!
Seiklus- ja matkafirma 360 KRAADI

Organisatsioonide ja ettevõtete meeskonnatöö on pidevas muutumises ning vajab nüüd aina rohkem tähelepanu.

29.05.2023
f1 masinate ehitus

Viimaste aastate jooksul on ridamisi erinevaid takistusi olnud ettevõtete tavapärase toimimise juures – küll koroonakriis, seejärel täiesti arusaamatu sõda Ukrainas ja lisaks tavapärased takistused. Kuid seda osaliselt kutsutaksegi ettevõtluseks, takistuste ületamine on igapäevane osa.

Ettevõtte jaoks on kõige tähtsamal kohal kollektiiv – nemad on ettevõtte visiitkaart. Kui töötaja on õnnelik ja rahulolev, paistab see välja ning kliendid tunnetavad seda igal võimalikul viisil. Praegusel hetkel kuuleme aina rohkem, kuidas väärtuslikke töötajad soovitakse teiste ettevõtete poolt enda meeskonda tuua või isegi teisest valdkonnast oma tiimi spetsialiste meelitada. Mida noorem on ka kollektiiv, seda enam soovitakse, et ettevõtluskultuur oleks mitmekesine ja suunatud töötajatele. Üritusturundusagentuurid näevad läbi briifide seda alatasa, kus klientide sooviks on meeskonnatunde loomine ning lähiajal on see muutunud lausa hädavajalikuks.

360 KRAADI on aastaid teinud erinevaid meeskonnatöömänge, mis aitavad läbi aktiivse ja lõbusa tegevuse tuua välja tiimitöö kitsaskohad kuid loomulikult on esmajoones oluline meeskondliku heatunde loomine. Üheskoos tegemine, ülesannete lahendamine, ringi liikumine jne.

Nüüd aga tooks välja mõned olulisemad aspektid meeskonnatöö olulisusest:

  • parem ja sujuvad kommunikatsioon – läbi meeskonnamängude loksub paika ja tekib arusaam inimeste tugevustest/nõrkustest. On väga palju üllatusi ehk üllatajaid. Võib juhtuda, et meeskonna kõikse vaiksem inimene on ühtäkki tiimiliider ning juhatab vägesid. Kommunikatsioon on igasuguses vormis ülimalt oluline. Läbi mängulise aspekti saavad inimesed end vabalt väljendada, tekib rohkem kokkupuutepunkte, jagatakse ideid. Kogu protsessi võtmeks on aga aidata üksteisel end paremini arusaadavamaks teha ning leida ühiseid lahendusi. Tekib arusaam meeskonna ülesehitusest ehk karakteritest.
  • rahulolu oma positsioonist meeskonnas/ettevõttes – läbi mänguliste tegevuste on koheselt aru saada, kas inimene naudib oma rolli ettevõttes või on miskit, mida esimese hooga ei julgeta välja rääkida. Selleks võib olla täitsa loogiline põhjus. Rahulolev töötaja on aga ettevõtte kõige edukam visiitkaart või nagu inglise keeles on sellele hea kõlaga nimetus – brand ambassador. Või avaneb mõne kolleegi uus külg sellisel viisil, et ta saab ettevõttes või asutuses proovida mõnda teist positsiooni. Oleme erinevates töökeskkondades enamus oma elust, see protsess peab olema nauditav. Inimeste kaasamine on oluline, seda oodatakse.
  • loob parema õhkkonna – peale südikat lahendamist, takistuste ületamist või naljakaid olukordi, on võidutunne see, mis liidab. Ja seda võidukat hetke soovib igaüks kordki tunda. Inimestes tekib usaldus, tuntakse üksteist veelgi enam ja suureneb austus iga indiviidi panuse üle. Meeskonnamängud aitavad viia tavapärasest keskkonnast välja, tekivad uued emotsioonid ning uued tasemed igapäeva suhtluses.
  • produktiivsuse kasv – aja peale või konkreetse ülesande lahendamise peale tekib ühtsustunne. “Me peame selle ära tegema”, on vaid üks vähestest fraasidest, mis läbi kumab. Töökeskkonnas tagasi olles on see sama tunnetus jäänud sisse ning tööülesannete lahendamine on märksa lihtsam – üksteist aidatakse väljaspool oma tavaülesandeid rohkem. Küsitakse rohkem abi, antakse nõu ning seeläbi paraneb ka tööülesannete täitmine. See on aga ülimalt oluline eeskuju uute kolleegide tekkimisel. Lisaks sellelel elavad ka uued kolleegid märksa kiiremini uues töökeskkonnas end sisse.
  • edasiste probleemide lahendamine on kordades lihtsam – läbi õpitu ja kogetu on kollektiivil üksteise osas suurem austus ning tahe tekkivaid situatsioone või konflikte paremini ja edukamalt lahendada. Neil on motivatsioon teha paremini, olla sõbrad edasi ja jõuda sihtmärgini. Ja seda just seetõttu, et läbi meeskonnamängude on saadud parema/põhjalikuma pildi ette kolleegist, kes muidu töökeskkonnas mitu tuba eemal vaikselt nokitseb. Lisaks mõistetakse paremini ka edasiste muudatuse/töökorralduste muutmisi või tekitamisi, ollakse nõus arusaama nii mõnegi otsuse tagamaadest ning neid aksepteerima.
  • viimaseks osaks on loomulikult meelelahutuslik osa – meeskonnamängud lahutavad meelt iga maitsega kolleegil. Saab nalja, liigutakse ringi, veedetakse koos aega kuid samal ajal arenetakse edasi eneseteadmata ja märkamatult. Kõik pisikesed sammud moodustuvad terviku ning sellisel juhul on kõikide panus oluline. Nalja ja naermist on keerulistel aegadel ohtralt tarvis ja meeskonnamängud seda toodavad suuremas koguses. Rõõmus ja rahulolev kolleeg on iga eduka ettevõtte või asutuse kõige parem turundaja!

Peatselt on tulemas mõtete vahetamine vol2 meie lehele, kus räägime taas meeskonnamängude kasulikkusest kuid ettevõtte juhi või meeskonnajuhi silme läbi. Mis tulemuse annavad meeskonnamängud ja koostegemised just ettevõtte juhile või mõnele keskastme juhile, et oma tiimiga saavutada veelgi suuremad unistused ja paremad tulemused.

Ühtlasi, tuletan meelde, et oleme üheskoos kolleegidega töötanud välja meeskonnakoolituse, kus teooria leiab rakendust läbi meeskonnamängude. Ehk, et läbi mängulise aspekti tehakse ülevaade tiimiliikmete tugevustest, rollide jaotumisest ja ühtlasi tehakse ettepanekuid tiimitöö parandamiseks. Loe lähemalt siit.

Järgmiste edukate meeskonnamängudeni!