Esimesed sammud meeskonnakoolitust valides

 

Meeskonnatöö koolituse valimisel, nagu iga valiku puhul, on oluline panna paika rõhuasetus. Selleks võiks leida vastused paarile kontrollküsimusele:

• Mis tüüpi koolitust meie meeskond ootab – kas pigem meelelahutuslikku või pigem analüütilist?

• Mis peaks koolituspäeva lõppedes meie meeskonnas muutuma hakkama?

• Mis tüüpi koolituste läbi meie meeskond kõige paremini areneks?

• Kui suur osa koolitusest võiks moodustada praktiline tegevus ning kui suure teooria?

Seejärel tasub vaadata koolitusturul ringi – meeskonnatöö koolituste pakkujaid on seinast seina ning palju.

On üsna mugavat äraolemist võimaldavaid formaate, millest õppimine nõuab omajagu pingutust. Mõelge enda peale – kui lihtne on istuda kuskil passiivselt ja kuulata kedagi, kes midagi teoreetiliselt räägib. Kõik on justnagu natuke kuuldud ka ja tuttav ka. Kui palju me sellise koolituspäeva järel midagi muutma enda tegevuses hakkame? Vaevalt, et midagi märkimisväärset. Seetõttu ongi pingutav õppida, sest meid ei tooda mugavustsoonist välja. Aga tõeline areng algab just siis, kui me sealt väljume ja peame midagi teisiti tegema.

On teenusepakkujaid, kes korraldavad väga ekstreemsetes oludes ellujäämiskursusi, pannes osalejate võimed, kannatuse ning oskused tugevasti proovile. Sellistes kriisioludes tulevad kahtlemata välja ka meeskonnaliikmete kõige varjatumad loomuomadused. Kui me igapäevatöös sellistesse ekstreemsustesse aga ei satu, võib juhtuda, et selline tegevus mõjub arendavalt ainult väga tugevatele meeskondadele. Põhjus on lihtne – sest ainult need inimesed, kes on omavahel väga usalduslikus suhtes kolleegidena, kes mõistavad teiste käitumist ka siis, kui situatsioonid võivad teravaks minna, oskavad sellistes olukordades õppida, mitte omavahel tülli minna. Tihti mõjuvad ekstreemsed koolitused meeskonnale vastupidiselt soovitust – ühtse tunde asemel võib jääda domineerivaks pinge ja tunne, et vähemalt mõnda meeskonnaliiget ma edaspidi küll usaldada ei saa.

Tavaliselt arendavadki meeskondi enim sellised koolitused, kus on tasakaalus mugavustsoonist väljatulek ning teooria kuulamine. Ehk et me saame, tuletame meelde teadmisi meeskonnatöö olulistest kohtadest ning siis saame seda praktikas katsetada läbi mängulise vormi. Kui sellele järgneb veel tegevuste analüüs ning seoste loomine igapäevatööga, peaks olema kõik eeldused loodud, et sellest meeskonnast saab veelgi parem meeskond, kes ühiste eesmärkide nimel koos tegutseb.

Täiskasvanud inimene õpib läbi enda kogemuse ja ise läbitegemise. Seega on mõistlik mõelda, milline praktiline tegevus võiks olla teie meeskonnale parim õppimisviis – kas see on mingi siseruumides läbiviidavate harjutuste kogum, kas see on mingi kompaktne meeskonnamäng või klassikaline meeskonna välitreening, mis koosneb erinevat tüüpi harjutustest? Või meeldib teile enda sisse vaadata, psühholoogiliselt analüüsida meeskonnaliikmeid ja nende rolle? Milline peaks olema teooria osakaal päevast ning kui palju tahame me päriselt tegutseda?

Kui fookus paika seada, on kindlasti lihtsam ka sellel kirjul meeskonnakoolituste pakkujate maastikul orienteeruda.

Loe meie meeskonnakoolituse võimalustest lähemalt.

Anneli Kikkas

 


Nipernaadi rännak maastikumängMeeskonnakoolitused