Võtsime Kõrgelaiu RMK käest 10. aastaks rendile

Nüüd on Kõrgelaiu rendilepingul allkirjad all ning laid 10 aastat meie kasida. Pärandkoosluste hooldamine ja taastamine, heakord, uute radade loomine ning olemasolevate laiendamine – tööd jagub. Kindlasti on kõigi selle tegemiseks abi vaja, aga sellest juba edaspidi.

Kalurionni võsast puhastamine, Kõrgelaiu talgud august 2009


Nipernaadi rännak maastikumängMeeskonnakoolitused